Hội thảo khoa học quốc gia “Thúc đẩy tăng trưởng xanh hướng tới phát triển bền vững: Kết nối tầm nhìn quốc gia với hành động của địa phương và doanh nghiệp”

Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Thúc đẩy tăng trưởng xanh hướng tới phát triển bền vững: Kết nối tầm nhìn quốc gia với hành động của địa phương và doanh nghiệp”.

Hội thảo dự kiến tổ chức vào tháng 9/2022 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhằm tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý, các nhà khoa học, chuyên gia, địa phương, doanh nghiệp cùng trao đổi quan điểm, kết quả nghiên cứu, kiến thức cùng các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam. Các bài nghiên cứu, chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm về xây dựng mô hình tăng trưởng xanh, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng xanh, bền vững, xây dựng lối sống xanh, bảo đảm quá trình chuyển đổi xanh theo nguyên tắc bình đẳng, bao trùm… sẽ được giới thiệu trong Kỷ yếu Hội thảo, cũng như trên ấn phẩm của Tạp chí Kinh tế và Dự báo.

      

GỢI MỞ MỘTSỐ CHỦ ĐỀ VIẾT BÀI

Các bài viết và nghiên cứu sẽ tập trung (nhưng không giới hạn) vào các chủ đề sau đây:

 1. Hiểu biết về tăng trưởng xanh và mô hình tăng trưởng xanh
 2. Ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số để tăng trưởng xanh
 3. Các vấn đề về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội, Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI), Báo cáo bền vững đối với doanh nghiệp
 4. Hiệu quả xã hội từ xanh hóa nền kinh tế, từ phát triển các nguồn năng lượng xanh, tiết kiệm tài nguyên dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ
 5. Nông nghiệp hiện đại với phát triển bền vững
 6. Hành động của địa phương trong thực hiện tăng trưởng xanh
 7. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường
 8. Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững
 9. Hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh
 10. Đầu tư cho tăng trưởng xanh, tài chính xanh
 11. Mối quan hệ giữa phát triển đô thị với bảo vệ môi trường, phát triển đô thị thông minh
 12. Các chủ đề liên quan khác

THỜI HẠN GỬI BÀI

 1. Thời hạn nhận bài: Trước ngày 20 tháng 8 năm 2022
 2. Thông báo kết quả thẩm định bài: Ngày 30 tháng 8 năm 2022
 3. Bài viết tham dự Hội thảo được định dạng Word và gửi thư điện tử tới địa chỉ kinhtedubao@mpi.gov.vn và đồng thời gửi tới kinhtedubao55.mpi@gmail.com
 4. Tiêu đề email ghi rõ “Bài gửi Hội thảo khoa học năm 2022”. Tất cả các bài nghiên cứu sẽ được phản biện ẩn danh.

QUY ĐỊNH BÀI VIẾT THAM DỰ HỘI THẢO

 1. Tất cả các bài nghiên cứu là kết quả nghiên cứu gốc và chưa được công bố.
 2. Bài viết phải được soạn thảo bằng phần mềm Microsoft Word, sử dụng bộ mã Unicode (Times New Roman, size: 14). Các công thức trình bày trong bài viết phải giữ nguyên định dạng, không chuyển (convert) qua dạng ảnh (picture)
 3. Trang bìa phải chứa tiêu đề của bài báo, tên các tác giả, địa chỉ liên hệ, chức vụ và đơn vị (viết hoa ký tự đầu tiên của mỗi từ) và địa chỉ email.
 4. Yêu cầu bài viết phải súc tích, thống nhất giữa nội dung và phương thức nghiên cứu. Độ dài của bài viết tối thiểu 4.000 từ nhưng không vượt quá 6.000 từ (không bao gồm danh mục tài liệu tham khảo) và phải bao gồm các mục sau:
 • Tiêu đề
 • Tóm tắt bài viết và từ khoá
 • Nội dung bài viết (giới thiệu, đánh giá, nhận định, phương pháp, kết quả, thảo luận, kết luận)
 • Tài liệu tham khảo (sắp xếp theo Alphabet không phân biệt riêng tài liệu tiếng Việt và tiếng Anh)

QUYỀN LỢI CỦA TÁC GIẢ VIẾT BÀI

 • Các bài viết được chọn sẽ được in trong kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia có mã số ISBN: “Thúc đẩy tăng trưởng xanh hướng tới phát triển bền vững: Kết nối tầm nhìn quốc gia với hành động của địa phương và doanh nghiệp”.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thư ký Hội thảo;
 • TS. Vũ Thanh Nguyên - Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Tel: 080.44492 - Mobile: 0968931652
 • Email: kinhtedubao55.mpi@gmail.com
 • Ban Tổ chức rất mong nhận được bài nghiên cứu và hân hạnh được đón tiếp các Quý vị tham dự Hội thảo tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào tháng 9/2022.

Nguồn: https://bit.ly/3PKoVoF