Hội thảo kết hợp "Trí Tuệ Nhân Tạo và Khoa Học Dữ Liệu trong Công Nghiệp 4.0"

Có thể nói, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Khoa học dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng trong cuộc sống của chúng ta ngày nay. Đó là những nhân tố không thể thiếu để tạo nên cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong Hội thảo “Trí tuệ nhân tạo & Khoa học dữ liệu trong Công nghiệp 4.0”, các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Quốc tế về Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu (IAD) - Đại học Đông Á, Đại học Lille, Đại học Liège và Đại học Florida, ĐHQGHN Đại học Kỹ thuật và Công nghệ, và Trường Kỹ thuật Quốc gia Tarbes (ENIT), v.v. sẽ trình bày các phương pháp hiện đại khác nhau, tập trung vào các ứng dụng trong các ngành khác nhau như chăm sóc sức khỏe, phát hiện dị thường, kiểm soát và giám sát quá trình trong công nghiệp.

- Ngày: 14 tháng 7 năm 2022

- Thời gian tổ chức:  08h00 - 11h55: International Session
                                 14h00 - 17h20: Vietnam Session
- Hình thức tổ chức: kết hợp online và offline
- Ngôn ngữ: Tiếng anh và Tiếng việt
- Mẫu đăng ký: https://bit.ly/3N3DZf2

Nguồn: Viện Nghiên cứu Quốc tế về Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu