Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2022

Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc là hoạt động thường niên của Hội Công nghệ Sinh học Việt Nam trực thuộc Hội các ngành Sinh học Việt Nam. Năm 2022, Trường Đại học Tây Nguyên là đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2022.

Hội nghị là diễn đàn khoa học công nghệ để các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên từ các trường đại học, Viện nghiên cứu, các công ty và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học và các lĩnh vực liên quan gặp gỡ, trao đổi, trình bày những kết quả, thành tựu nghiên cứu mới nhất, là cơ hội để kết nối, hợp tác cùng phát triển các ý tưởng nghiên cứu mới, chuyên sâu, liên ngành.

Các mốc thời gian:

  • Thời hạn nộp báo cáo toàn văn: 15-09-2022
  • Thời hạn nộp lệ phí cho Báo cáo toàn văn: 15-09-2022
  • Thời hạn nộp Báo cáo tóm tắt oral và poster: 30-09-2022
  • Thời hạn đăng ký tham dự Hội nghị: 30-09-2022
  • Thời hạn nộp lệ phí tham dự Hội nghị: 30-09-2022
  • Hội nghị: 04-11-2022
  • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị trường Đại học Tây Nguyên, 567- Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

Các thông báo khác:

Nguồn: https://cnsh2022.ttn.edu.vn/