Danh mục Đề tài/Dự án Khoa học Công nghệ

STT Tên đề tài Loại đề tài Chủ nhiệm đề tài Thành viên đề tài Thời gian thực hiện Kinh phí thực hiện Mục tiêu đề tài
1. Xây dựng mô hình chuỗi cung ứng ngắn cho các Sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Đắk Lắk. Cấp tỉnh PGS.TS. Hoa Hữu Lân TS. Nguyễn Thị Anh Đào, PGS. TS. Nguyễn An Hà, TS. Hoa Hữu Cường, NCS. Bùi Việt Hưng, Nguyễn Thị Phương Hoa, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thanh, ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như Từ tháng 9/2019 đến tháng 03/2021 750 triệu đồng

1. Xây dựng khung lý thuyết về chuỗi cung ứng ngắn sản phẩm nông nghiệp.

2. Đánh giá thực trạng sản xuất và phân phối 03 sản phẩm chủ lực hiện tại.

3. Xây dựng và đánh giá 03 mô hình cụ thể về chuỗi cung ứng ngắn cho các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

4. Đề xuất các nhóm giải pháp và khuyến nghị để triển khai kết quả thực hiện mô đạt hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

2. Nghiên cứu chiết xuất, phân lập curcumin, dầu từ bã của quá trình sản xuất tinh bột nghệ từ một số giống nghệ vàng tại tỉnh Quảng Nam Cấp tỉnh TS. Nguyễn Thị Anh Đào PGS.TS Nguyễn Minh Chính, DSCK1. Phạm Diệp Ánh Xuyên, TS. Phùng Chất, ThS. DS. Huỳnh Như Tuấn, DS. Lê Vĩnh Chương,DS. Phạm Thị Thu Thảo, DSCK1. Nguyễn Nho Trung Từ tháng 11/2020 đến tháng 10/2022 2,9134 tỉ đồng

1. Chọn lựa được giống cây Nghệ vàng tại tỉnh Quảng Nam có chứa hàm lượng Curcuminoids cao phù hợp để làm nguyên liệu sản xuất tinh bột nghệ, Curcumin và dầu nghệ.

2. Chiết xuất, phân lập được Curcumin đạt hàm lượng 95% và dầu nghệ từ bã của quá trình sản xuất tinh bột nghệ từ cây Nghệ vàng tại tỉnh Quảng Nam.