Danh mục Đề tài/Dự án Khoa học Công nghệ

TT

Tên đề tài

Loại đề tài

Chủ nhiệm

đề tài

Thành viên đề tài

Kinh phí thực hiện

Thời gian thực hiện

Mục tiêu đề tài

1

Xây dựng mô hình chuỗi cung ứng ngắn cho các sản phẩm nông sản chủ lực của Đắk Lắk

Cấp tỉnh

Đắk Lắk

PGS. TS.Hoa Hữu Lân

TS. Nguyễn Thị Anh Đào, PGS. TS. Nguyễn An Hà, TS. Hoa Hữu Cường, NCS. Bùi Việt Hưng, Nguyễn Thị Phương Hoa, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thanh, ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như

750
triệu đồng

Từ tháng 9/2019 đến tháng 03/2021

Nghiệm thu ngày 6/4/2022

1. Xây dựng khung lý thuyết về chuỗi cung ứng ngắn sản phẩm nông nghiệp.

2. Đánh giá thực trạng sản xuất và phân phối 03 sản phẩm chủ lực hiện tại.

3. Xây dựng và đánh giá 03 mô hình cụ thể về chuỗi cung ứng ngắn cho các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

4. Đề xuất các nhóm giải pháp và khuyến nghị để triển khai kết quả thực hiện mô đạt hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

2

Nghiên cứu chiết xuất phân lập Curcumin, dầu và một số sản phẩm từ bã của quá trình sản xuất tinh chất nghệ từ cây Nghệ vàng (Curcuma longa L.Zingiberaceae) tại tỉnh Quảng Nam

Cấp tỉnh

Quảng Nam

TS. Nguyễn Thị Anh Đào

PGS.TS Nguyễn Minh Chính, DSCK1. Phạm Diệp Ánh Xuyên, TS. Phùng Chất, ThS. DS. Huỳnh Như Tuấn, DS. Lê Vĩnh Chương,DS. Phạm Thị Thu Thảo, DSCK1. Nguyễn Nho Trung

2913

triệu đồng

Tháng 7/2023

1. Chọn lựa được giống cây Nghệ vàng tại tỉnh Quảng Nam có chứa hàm lượng Curcuminoids cao phù hợp để làm nguyên liệu sản xuất tinh bột nghệ, Curcumin và dầu nghệ.

2. Chiết xuất, phân lập được Curcumin đạt hàm lượng 95% và dầu nghệ từ bã của quá trình sản xuất tinh bột nghệ từ cây Nghệ vàng tại tỉnh Quảng Nam.

3

Phân tích hoạt tính kháng khuẩn của các cao chiết từ chè dây và lá vối ứng dụng trong hỗ trợ điều trị bệnh nhân nhiễm trùng da

Đề tài cấp cơ sở

(TP. Đà Nẵng)

TS. Phạm Trần Vĩnh Phú

 

ThS. Triệu Tuấn Anh

99,546

triệu đồng

2021-2022

  Mục tiêu đầu tiên của đề tài là đánh giá được thực trạng của hiện tượng kháng kháng sinh ở bệnh nhân da liễu và phân tích hiện tượng này ở mức độ phân tử. Sau đó, từ đề tài này, tìm ra các nguồn thuốc tự nhiên từ chè dây và lá vối để kỳ vọng sẽ phát triển được các loại thuốc chống viêm nhiễm do vi khuẩn gây ra ở bệnh nhân nhiễm trùng da.

Mục tiêu cụ thể của đề tài :

- Phân lập và xác định các chủng vi khuẩn kháng thuốc có trong mẫu bệnh phẩm từ bệnh nhân nhiễm trùng da.

- Thu được các cao chiết tổng số từ chè dây và lá vối.

- Đánh giá được hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết chè dây và lá vối đối với các chủng vi khuẩn kháng thuốc đã phân lập.

4

Sản xuất bánh quy tảo biển với tạo hình các cây cầu Đà Nẵng

Đề tài cấp cơ sở

(TP. Đà Nẵng)

ThS. Hoàng Phúc Hồng Trang

 

ThS. Nguyễn Thị Việt Hải (Thư ký)

TS. Trần Thanh Dũng (Thành viên)

100

triệu đồng

2021-2022

  Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất bánh quy từ tảo biển (Tảo xoắn Spirulina, Tảo đỏ) với hàm lượng dinh dưỡng hài hòa, đảm bảo an toàn thực phẩm và tận dụng nguồn lợi biển khơi. Sản phẩm sẽ được chuyển giao công nghệ hoặc thương mại hóa ngay sau khi hoàn thành quy trình nghiên cứu.