Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2019

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng và Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp tổ chức Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2019 nhằm thúc đẩy tinh thần nghiên cứu khoa học và phong trào sáng tạo của sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các đề tài khoa học vào sản xuất và đời sống. Tạo nguồn ý tưởng có chất lượng, có tính mới, ứng dụng và khả thi để giới thiệu cho các vườn ươm doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. 

Sinh viên thuộc tất cả các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều có thể tham gia cuộc thi với 2 hình thức: cá nhân và tập thể.

Hồ sơ tham dự gồm có:

  • Phiếu đăng ký đề tài tham dự cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng;
  • Bản sao chứng minh nhân dân không cần công chứng của tác giả và nhóm tác giả;
  • Đối với các đội lọt vào vòng chung kết thì nộp Thuyết minh đề tài.

    Nơi nộp hồ sơ: 

  • Các tác giả/nhóm tác giả gửi hồ sơ tham dự cuộc thi về trường nơi tác giả/nhóm tác giả học tập.
  • Các trường tập hợp các hồ sơ tham dự cuộc thi, tổ chức chấm sơ loại tại trường để chọn ra các đề tài xuất sắc nhất và gửi kèm Danh sách các đề tài tham dự cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng về Ban tổ chức cuộc thi trước ngày 30/4/2019.