Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hoá"

Nhằm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hoá, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 829/QĐ-BKHCN ngày 24/6/2022 về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hoá", mã số KC.03/21-30.

Theo đó, Chương trình hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

1. Nghiên cứu, làm chủ công nghệ trong thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và đưa vào ứng dụng các sản phẩm cơ khí tiên tiến thuộc Danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

2. Nghiên cứu, làm chủ công nghệ trong thiết kế, chế tạo, tích hợp các hệ thống tự động hoá chủ yếu cho một số ngành kinh tế trọng điểm.

3. Hình thành các nhóm nghiên cứu có năng lực nghiên cứu mạnh dựa trên kết quả của các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Để Chương trình KC.03/21-30 được triển khai rộng rãi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Sở Khoa học và Công nghệ phổ biến Chương trình và kêu gọị các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN, viện nghiên cứu, trường Đại học tích cực đề xuất đề tài, dự án khoa học, đảm bảo bám sát theo mục tiêu, nội dung, sản phẩm được ban hành tại Quyết định số 829/QĐ-BKHCN.

Mẫu phiếu đề xuất theo mẫu tại phụ lục của Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN, có thể tải từ cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN theo địa chỉ: www.most.gov.vn

Thời gian nhận đề xuất: từ ngày 30/5/2022 đến hết ngày 30/6/2022 (các nhiệm vụ sẽ triển khai trong năm 2022)

Địa chỉ nhận đề xuất: Bản in được gửi qua đường Công văn trực tiếp đến địa chỉ: Bộ KH&CN, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mọi thông tin chi tiết, xin xem tại cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN theo địa chỉ: www.most.gov.vn hoặc trang web của chương trình theo địa chỉ: http://www.vpct.gov.vn/Home.html hoặc liên hệ với bà Vũ Thị Ngọc Vân, Vụ Công nghệ cao, Bộ KH&CN, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội; điện thoại: 024.35560648.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết và tham gia./.

Nguồn: https://dost.danang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc?dinhdanh=6818265&cat=2601