[ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI] Tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023 Thành phố Đà Nẵng

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-SKHCN ngày 03/3/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện 04 nhiệm vụ, cụ thể như sau:
1. Nhóm nhiệm vụ phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Danh sách các nhiệm vụ phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bao gồm:

a) Số hóa chương trình ươm tạo đào tạo khởi nghiệp thuộc Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES).

b) Chương trình đào tạo và tư vấn doanh nghiệp và khởi nghiệp nông nghiệp tăng trưởng bền vững thông qua đổi mới sáng tạo.

c) Chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp VTS 2023.
2. Nhóm nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: “Xây dựng mô hình sản xuất thức ăn chăn nuôi từ phế phẩm nông - thủy sản”.
Chi tiết xem các văn bản đính kèm:

- Quyết định phê duyệt danh mục;

- Thông báo tuyển chọn;

- Mẫu thuyết minh nhiệm vụ của Cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh;

- Mẫu thuyết minh nhiệm vụ của doanh nghiệp khởi nghiêp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Quản lý công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, Tầng 22 Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú

Điện thoại: (0236) 3887429/ 0935.750.098 (gặp anh Hoàng Quốc Toản)

Nguồn: Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Đà Nẵng