THÔNG BÁO VỀ VIỆC VIẾT BÀI THAM LUẬN HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÁN BỘ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á – LẦN THỨ VI

Kính gửi: Cán bộ giảng viên - Trường Đại học Đông Á

Thực hiện theo Kế hoạch số 1530/KH-ĐHĐA-QLKH của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á về công tác tổ chức Hội nghị Khoa học cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đông Á lần thứ VI dự kiến tổ chức ngày 15 tháng 12 năm 2022, Phòng Quản lý Khoa học (QLKH) thông báo về việc viết bài tham luận cho Hội nghị như sau:

I. Chủ đề viết bài

Các bài viết cho Hội nghị tập trung vào các chủ đề sau:

 • Các vấn đề liên quan đến phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học;
 • Các giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên;
 • Đề xuất các mô hình hoạt động hiệu quả cho nghiên cứu khoa học của cơ sở giáo dục đại học;
 • Các chủ đề khác có liên quan đến chủ đề của Hội nghị: “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên”.

II. Quy định về bài viết

 • Bài viết gửi về Hội nghị có thể được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh; tóm tắt và từ khoá trình bày bằng hai thứ tiếng Việt và Anh.
 • Bài viết không quá 7000 từ, đã bao gồm tài liệu tham khảo, tiêu đề bài viết, tên tác giả, địa chỉ liên hệ và đơn vị công tác.
 • Hướng dẫn chi tiết về kĩ thuật trình bày bài viết vui lòng xem tại đây

III. Quyền lợi của tác giả

Hội nghị khoa học cán bộ giảng viên Trường Đại học Đông Á kết nối với Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á (Dong A University Journal of Science; ISSN:2815-5807), theo đó tác giả của bài viết có chất lượng được trình bày tại Hội nghị sẽ được Tổng biên tập Tạp chí mời nộp bài để xét công bố theo quy trình bình duyệt bài của Tạp chí.

IV. Các mốc thời gian

 • Thời hạn nhận bài viết: Trước ngày 30.11.2022
 • Thời gian diễn ra Hội nghị: Dự kiến ngày 15.12.2022
 • Địa chỉ nhận bài: tác giả gửi bài viết qua email: nckh@donga.edu.vn,
 • Tiêu đề thư gửi: “BÁO CÁO THAM LUẬN HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÁN BỘ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á VI”

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: TS. Hồ Lê Hân – Phó trưởng Phòng Quản lý Khoa học, SĐT: 098.281.6656, Email: hanhl@donga.edu.vn;

Hoặc trực tiếp tại Phòng Quản lý Khoa học (R.315A) – Trường Đại học Đông Á.

Trân trọng./.