Thông báo xét tặng giải thưởng Bảo Sơn năm 2020

Giải thưởng Bảo Sơn là giải thưởng do Quỹ Giáo dục Bảo Sơn của Tập đoàn Bảo Sơn phối hợp với Bộ GDĐT tổ chức nhằm tôn vinh các tác giả/nhóm tác giả sở hữu các sáng chế, công trình nghiên cứu khoa học ứng dụng có kết quả, đóng góp nổi bật và ảnh hưởng tích cực đến sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và con người Việt Nam.

Giải thưởng Bảo Sơn tập trung xét tặng các lĩnh vực:

 • Cải cách giáo dục và đào tạo
 • Xóa đói, giảm nghèo
 • Phát triển kinh tế bền vững
 • Y - dược học, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng
 • Văn học

Năm 2020, Giải thưởng Bảo Sơn sẽ trao giải cho công trình nghiên cứu xuất sắc nhất với mức thưởng 60.000 USD (Sáu mươi ngàn đô là Mỹ) theo tỷ giá ngân hàng Việt Nam tại thời điểm trao giải thưởng và kèm theo Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và cúp Bảo Sơn.

Hồ sơ gửi tham dự giải thưởng gồm:

 • Bản đăng ký tham dự Giải thưởng
 • Thuyết minh tóm tắt về ý nghĩa, giá trị khoa học của công trình (không quá 20 trang)
 • Bản gốc toàn văn công trình khoa học và các sản phẩm (nếu có)
 • Tài liệu có liên quan đến công trình 
 • Lý lịch khoa học của tác giả chịu trách nhiệm chính của công trình

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

 • Thời gian: từ ngày 01/04 đến ngày 30/09/2002
 • Địa điểm: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

PKH xin thông báo đến các cá nhân/đơn vị gửi hồ sơ tham gia xét tặng giải thưởng Bảo Sơn.

http://THÔNG BÁO XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG BẢO SƠN 2020