Thông báo mời viết bài tại Hội thảo quốc tế về Kế toán và Tài chính lần thứ 06 (ICOAF-2021)

Phòng Quản lý Khoa học - Trường Đại học Đông Á gửi đến cá nhân/đơn vị quan tâm Thư mời viết bài tham gia Hội thảo quốc tế về Kế toán và Tài chính lần thứ 06 (ICOAF-2021). Quý thầy cô vui lòng theo dõi thông tin về thời hạn nộp bài hội thảo và thời gian diễn ra của hội thảo trong đường link bên dưới.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng trân trọng kính gửi Quý Trường Thư mời viết bài cho Hội thảo Quốc tế về Kế toán và Tài chính lần thứ 06 (ICOAF-2021) do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Viện Tài chính Toàn cầu (IGF) trực thuộc Đại học New South Wales (Úc) và Đại học Aston (Vương Quốc Anh) phối hợp tổ chức với các thông tin cụ thể như sau: 

  • Thời gian tổ chức: Ngày 11-12/06/2021 (Thứ Sáu & Thứ Bảy)      
  • Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.
  • Thời hạn nộp bài viết: trước ngày 31/03/2021.
  • Thông tin gửi bài: bài viết gửi đến địa chỉ email  icoaf@due.edu.vn
  • Thông tin liên hệ: PGS.TS. Đặng Hữu Mẫn (Tel: 02363.954.243, email: man.dang@due.edu.vn
  • Hội thảo sẽ xuất bản Kỷ yếu có chỉ số ISBN.
Đặc biệt, ICOAF-2021 vinh dự được kết nối với Tạp chí International Journal of Emerging Markets (SSCI/Q2) và Journal of Economic Asymmetries (SCOPUS/Q2). Theo đó, tác giả của những bài báo có chất lượng được trình bày tại Hội thảo sẽ được Tổng biên tập các tạp chí nói trên mời nộp bài để xét công bố theo quy trình bình duyệt bài báo hội thảo.
Thông tin theo dõi hội thảo: International Conference on Accounting and Finance (ICOAF)
Contact Conference Administrator
Email: icoaf@due.edu.vn
Tel: +84.2363.889466
Nội dung thư mời: thư mời viết bài

 

Phòng Quản lý Khoa học - Trường Đại học Đông Á