Chương trình học bổng Của Trường Đại học Nalanda - Ấn Độ năm học 2021-2022

Trường Đại học Nalanda - Ấn Độ đã mở đăng ký học các chương trình thạc sĩ khoá 2021-2023 tại Trường. Chương trình được tài trợ bởi Quỹ Hợp tác ASEAN - Ấn Độ, học bổng dành cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện từ ASEAN.

Học bổng bao gồm học phí, vé máy bay khứ hồi, tiền ăn ở và tiền trợ cấp hàng tháng.

Thông tin chi tiết về các chương trình:

Các chương trình sắp được đưa vào giảng dạy: Nghiên cứu Ấn Độ giáo, Nghiên cứu văn học bằng tiếng Anh, Sức khỏe cộng đồng.

Ứng viên quan tâm có thể nộp đơn trước ngày 01/7/2021 thông qua cổng đăng ký trực tuyến: https://online.nalandauniv.edu.in/app/ .

Ngoài ra, các thông tin khác về chương trình học bổng của Trường ứng viên có thể tìm thấy tại:

Email liên hệ: Foreignnstudents@nalandauniv.edu.in

Nguồn: Cục hợp tác Quốc tế-Bộ Giáo dục và Đào tạo