Tập san Chuyên đề Khoa học & Giáo dục số 13 - 2016

Tập san Khoa học

CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC & GIÁO DỤC SỐ 13 - 2016

 

LỜI NÓI ĐẦU

FOREWORD

 

NGHIÊN CỨU

RESEARCH

 

ThS. Nguyễn Quốc Viễn,

     ThS. Nguyễn Đình Tuyên

 

Bộ nghịch lưu chín khóa điều khiển độc lập hai tải ba pha, sử dụng DSP TMS320F28335

 

 

A nine-switch inverter for controlling two three-phase loads independently based on DSP TMS320F28335

 

ThS. Hoàng Thị Hồng Thương

Nghiên cứu đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ của các câu khẩu hiệu quảng cáo cho các thiết bị điện tử di động trong tiếng Anh và tiếng Việt

 

A contrastive study of linguistic features of advertising slogans for mobile electronic devices in English and Vietnamese

ThS. Lương Nguyễn Hoàng Phương,

ThS. Nguyễn Tấn Khoa

Nghiên cứu các đặc trưng cường độ của bê tông xi măng sử dụng phế thải đá mạt thay thế cốt liệu mịn trong xây dựng mặt đường ô tô

 

The study of concrete intensity characteristics using waste crushed – fine stone to replace fine aggregate on building concrete pavement

 

ThS. Phạm Thị Tâm,

SV. Nguyễn Thu Hà,

SV. Võ Thị Thành,

SV. Hoàng Sỹ Tương

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học ngoài công lập của học sinh lớp 12 tại TP. Đà Nẵng

Factors affecting the decision to select non-public University of 12- grade pupils in Danang city

ThS. Trần Vũ Anh Thư,

ThS. Đặng Ngọc Huy

Hướng dẫn sử dụng công cụ Quizzing để tạo câu hỏi tương tác trong video

 

Using Quizzing tool to make interactive questions in video

ThS. Trần Thị Trang Châu

Tài chính vi mô và ảnh hưởng của nó đối với Việt Nam

 

Microfinance and its influence on Vietnam

ThS. Trần Văn Thịnh

Xây dựng công cụ tự động sao lưu MYSQL

 

Building tool to automatic backup MYSQL

ThS. Trần Thị Ngọc Ny,

ThS. Phan Thị Thu

Vai trò của nhà quản lý trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực – thực tiễn ngành nội vụ huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

 

Role of manager in training and fostering human resources – the case of Internal Affairs Sector, Dailoc district, Quangnam province

 

ThS. Lê Thị Kim Tuyết

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn Smartphone của người tiêu dùng Đà nẵng

 

A study on factors affecting to Smartphone purchasing decision of Danang  consumers

ThS. Hồ Đức Lĩnh

Lập trình Game đua xe 3D trên nền tảng Unity 3D

 

3D car racing game programming based on Unity 3D game Engine

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nụ

Nghiên cứu, đánh giá điều kiện địa chất công trình đồng bằng ven biển Đà Nẵng phục vụ quy hoạch xây dựng và đào tạo

Studying and evaluating engineering geological conditions of Da Nang coastal delta for construction planning and education purposes

 

TRAO ĐỔI

EXCHANGE

 

BSCK2. Nguyễn Thị Kim Cúc

 

Xử lý rác thải y tế vì môi trường sống xanh tại thành phố Đà Nẵng

 

 

Health care waste management for green living in Danang City

TS. Trần Ngọc Sơn

Kinh tế xanh – xu hướng phát triển kinh tế của thời kỳ hậu công nghiệp

Green economy – The tendency of economic development in the post-industrial era

 

ThS. Trần Thế Tuân

Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP): Cơ hội và thách thức đối với ngành ngân hàng Việt Nam

 

Trans-Pacific Partnership (TPP): opportunities and challenges to Vietnam banking sector

ThS. Nguyễn Thị Hải Vân

Phóng điện Heli ở nhiệt độ 4.5K

 

The Helium Discharge at 4.5 Kelvin

 

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

NEWS