Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng – SURF 2022

 Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng – SURF 2022

- Thời gian: 8h00, ngày 25/11/2022 

- Địa điểm: Trường Đại học Đông Á (33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, TP. Đà Nẵng)

Tại chương trình Đại học Đông Á sẽ ra mắt không gian khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Đại học Đông Á và ký kết hợp tác tạo sóng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên