Hội thảo "Ứng dụng công nghệ tiên tiến để phát tiến nông nghiệp và công nghệ thực phẩm Tây Nguyên

Tên Hội thảo: Ứng dụng công nghệ tiến tiến để phát triển nông nghiệp và công nghệ thực phẩm Tây Nguyên

Thời gian: 13h30 -17h30 ngày 26.11.2022

Địa điểm: Hội trường Edison, phân hiệu Trường Đại học Đông Á tại Đắk Lắk