Tập san Thông tin khoa học & giáo dục số 2

GS.TSKH Lê Văn Hoàng Hiệu quả của việc sử dụng Aminoethoxyvinylglycine AVG lên chuối trước thu hoạch đến thời gian bảo quản sau thu hoạch.
Trần Văn Thịnh Khử bỏ dấu tiếng Việt với VBA.
TS. Lê Hải Trung Nghiệm đa thức của hệ dừng điều khiển tuyến tính với các điểm kiểm tra và giới hạn điều khiển.
ThS. Huỳnh Đức Thuận Ứng dụng luật kết hợp trong khai phá dữ liệu, trợ giúp nhà đầu tư ra quyết định đầu tư trong thị trường chứng khoán Việt Nam.

ThS. Lương Nguyễn Hoàng Phương
GS.TS Nguyễn Thế Hùng

Nghiên cứu khả năng xói lở cục bộ tại công trình cầu Trần Thị Lý khi xây dựng mới
TS. Hoàng Thảo Nguyên Sự cần thiết của giáo án đối với giảng viên Cao đẳng, Đại học
ThS. Nguyễn Viết Tuấn Chương trình giáo dục kỹ năng sống tại trường Đại học Đông Á
TS. Đinh Trung Hòa Andrew Mattei Gleason nhà toán học lớn của thế kỷ XX
ThS. Đỗ Sính Thực trạng về đào tạo thương mại điện tử ở Việt Nam và trên thế giới, giải pháp của Đại học Đông Á
Lâm Thị Diệu Huyền Suy nghĩ từ buổi tọa đàm "cải thiện tính minh bạch môi trường kinh doanh các tỉnh, thành phố Việt Nam".
ThS.Dương Thị Thùy Trâm Lãnh đạo đổi mới chất lượng giáo dục trong hệ thống Đại học Đông Á.