Tập san Chuyên đề khoa học & giáo dục số 10

ThS. Bạch Ngọc Dương, KS. Nguyễn Hữu Thị Mỹ Linh - Phần mềm hỗ trợ rèn luyện và đánh giá tốc độ đánh máy
ThS. Nguyễn Ngọc Hà - Peer coaching: An effective teacher development model
KS. Phạm Văn Lim, SV. Lê Văn Cường, SV. Ngô Thân Thương - Đánh giá độ bám dính giữa đá dăm với Bitum nhựa đường tại các mỏ đá ở thành phố Đà Nẵng
ThS. Lê Thanh Nga - Nhận dạng tham số mô hình hộp xám phi tuyến
ThS. Trần Ngọc Việt - Dạy và học phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 hệ số hằng số sự trợ giúp phần mềm toán học Maple
PGS.TS. Trần Thị Minh Diễm - Giới thiệu về YoGa
ThS. Lê Thị Kim Tuyết - Tầm quan trọng của đạo đức kinh doanh trong xã hội hiện nay
ThS. Phạm Thị Nhung, SV. Lê Thị Minh Châu - Vận dụng chế độ lương xây dựng mô hình kế toán ảo trong trường Đại học Đông Á (phần 1 & phần 2)
CN. Nguyễn Thị Ngọc Dung - Định giá thương hiệu
CN. Nguyễn Tấn Vân, CN. Trần Hữu Trọng - Ứng dụng SAP2000 _V14 để xác định nội lực trong một số bài toán đơn giản của hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất động
ThS. Trần Thị Thái Hằng - Quản lý rủi ro các phương thức thanh toán quốc tế tại ngân hàng ngoại thương