QĐ thành lập Hội đồng khoa học xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Trường năm 2015_ThS. Phạm Thị Tâm và ThS. Bùi Văn Viễn

Quyết định số 141/QĐ-ĐHĐA, ngày 17/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á Về việc thành lập Hội đồng khoa học xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Trường năm 2015 của ThS. Phạm Thị Tâm và ThS. Bùi Văn Viễn...

Xem chi tiết ở file đính kèm