QĐ thành lập Hội đồng khoa học xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Trường năm 2015_ThS. Nguyễn Thị Hồng Nụ và ThS. Lương Vĩnh Phú

             Quyết định số 148/QĐ-ĐHĐA, ngày 23/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á Về việc thành lập Hội đồng khoa học xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Trường năm 2015 của ThS. Nguyễn Thị Hồng Nụ và ThS. Lương Vĩnh Phú...

Xem chi tiết tại đây