QĐ thành lập Hội đồng khoa học xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Trường năm 2015_ThS. Ngô Thị Sa Ly và ThS. Lê Thị Kim Tuyết

Quyết định số 140/QĐ-ĐHĐA của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á Về việc thành lập Hội đồng khoa học xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Trường năm 2015 của ThS. Ngô Thị Sa Ly và ThS. Lê Thị Kim Tuyết...

Xem chi tiết ở file đính kèm