QĐ thành lập Hội đồng khoa học xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Trường năm 2015_ThS. Đặng Ngọc Huy

Quyết định số 139/QĐ-ĐHĐA của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á Về việc thành lập Hội đồng khoa học xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Trường năm 2015 của ThS. Đặng Ngọc Huy...

Xem chi tiết ở file đính kèm