Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường của Thạc sĩ Lương Nguyễn Hoàng Phương _ ngày 14/7/2018

Ngày 14/7/2018, Trường Đại học Đông Á tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở "Đánh giá ảnh hưởng của một số tham số đến ứng xử của nền đắp lên nền đất yếu có sử dụng cọc bê tông cốt thép kết hợp vải địa kỹ thuật” do ThS. Lương Nguyễn Hoàng Phương, Giảng viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng làm chủ nhiệm. TS. Nguyễn Văn Minh, Trưởng khoa  Kỹ thuật Xây dựng- Trường Đại học Đông Á chủ trì nghiệm thu.

         Trên cơ sở mục tiêu nghiên cứu là xây dựng mối liên hệ giữa các yếu tố liên quan trong phương pháp gia cố nền đất yếu bằng hệ cọc bê tông cốt thép kết hợp vải địa kỹ thuạt bằng hệ thống cốt thép kết hợp vải địa kỹ thuật GPRS. Đề tài "Đánh giá ảnh hưởng của một số tham số đến ứng xử của nền đắp lên nền đất yếu có sử dụng cọc bê tông cốt thép kết hợp vải địa kỹ thuật”  đã đáp ứng nội dung nghiên cứu và cho nhiều kết quả khả thi, có giá trị thực tiễn. Đây là công nghẹ mới được áp dụng vào Viêt Nam trong thời gian gần đây trong công tác xử lý nền đất yếu, tác giả thể hiện sự tâm huyết của mình trong công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học trong công tác làm khoa học. Thành quả nghiên cứu sẽ được ứng dụng phục vụ cho công tác dạy và học tại Trường Đại học Đông Á.

           Đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài, các thành viên trong Hội đồng đã đánh giá cao sự nghiêm túc, công phu của tác giả thể hiện trong quá trình làm việc. Đề tài có cách tiếp cận và giải quyết vấn đề hợp lý, nội dung nghiên cứu đã đáp ứng đúng mục tiêu và phạm vi nghiên cứu đề ra. Kết quả đề tài góp phần cải thiện và nâng cao trong chương trình giảng dạy, có thể dùng để hướng dẫn Sau đại học. Đây là một đề tài có giá trị khoa học và khả năng ứng dụng. Tuy nhiên, chủ nhiệm đề tài cũng cần thực hiện nhiều công trình để tính ứng dụng cao hơn.

Với những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu xếp loại đề tài loại Tốt./.