Giải thưởng nhà khoa học nữ tài năng năm 2015

Giải thưởng nhà khoa học nữ tài năng năm 2015
Trao giải Giải thưởng quốc tế L’Oreal Unesco For Women in Science (ảnh ST)
Giải thưởng quốc tế L’Oréal– UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học thông báo, từ năm 2015 sẽ dành tặng 5 giải thưởng hàng năm để trao tặng cho những nhà nghiên cứu khoa học nữ có thành tích nghiên cứu khoa học và đóng góp vào sự tiến bộ khoa học của Việt Nam.

         Giải thưởng được trao tặng cho nhà khoa học nữ là công dân Việt Nam, đang làm việc cho các trường Đại học, Viện, các tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ Việt Nam. Các công trình tham gia xét thưởng phải được công bố trong khoảng thời gian 5 năm tính đến kỳ xét thưởng.

          Giải thưởng sẽ chọn lựa các nhà khoa học nữ có thành tích cao trong nghiên cứu khoa học, giảng dạy, đang thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học có giá trị khoa học hoặc các dự án có tính tiềm năng để góp phần vào sự phát triển khoa học của Việt Nam. Đây là một phần của chương trình Học bổng và Giải thưởng quốc tế L’Oréal– UNESCO Vì Sự Phát Triển Phụ Nữ Trong Khoa Học được bắt đầu từ năm 1997.

Theo đó, các nhà khoa học nữ tham gia giải thưởng sẽ tự đề cử qua mạng. Đối tượng tham gia là các nhà nghiên cứu khoa học nữ, có học vị tiến sĩ hoặc nghiên cứu sinh tiến sĩ, có đề án nghiên cứu khoa học thuộc các lãnh vực: Khoa học Đời sống, Khoa học tự nhiên, Vật lý, Khoa học trái đất, Môi trường và Khoa học Vật liệu.

Chương trình sẽ chọn lựa 3 nghiên cứu có giá trị khoa học hoặc có tính tiềm năng cao nhất để trao tặng giải thưởng Nhà khoa học nữ tài năng của năm với giá trị giải thường là 150 triệu đồng cho mỗi ứng viên đạt giải. Bên cạnh đó, chương trình sẽ chọn 2 nhà khoa học trẻ dưới 35 tuổi để trao tặng giải thưởng Nhà khoa học nữ tiềm năng với giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng cho mỗi ứng viên.

Các Nhà khoa học nữ được bình chọn cho Giải thưởng quốc gia sẽ được Hội đồng Khoa học tiếp tục đề cử cho Giải thưởng quốc tế L’Oreal Unesco For Women in Science – International Rising Talents được trao giải tại Paris hàng năm

Thời gian nhận hồ sơ ứng cử cho giải thưởng Nhà Nghiên cứu khoa học nữ cấp quốc gia năm 2015 đến ngày 30/4/2015. Các yêu cầu và hướng dẫn nộp hồ sơ giải thưởng quốc gia được thông tin chi tiết qua trang mạng : www.phunutrongkhoahoc.com.

Minh Châu

Nguồn: http://truyenthongkhoahoc.vn/