Đã triển khai ký hợp đồng 7 đề tài NCKH của SV, đợt 1, 2011

Hội đồng Khoa học Trường ĐH Đông Á đã quyết định triển khai ký hợp đồng đối với 7 đề tài NCKH của sinh viên trong đợt 1, năm 2011.

Danh sách các đề tài NCKH như sau:

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Cố vấn khoa học
1 Thực trạng và giải pháp hạn chế tỷ lệ sinh viên trường Đại học Đông Á bỏ học Huỳnh Thị Phi Diễm

 

08CDKD2A
Nguyễn Thị Mỹ Duyên
2 Giải pháp để sinh viên ngành kinh doanh có việc làm ngay sau khi ra trường Lê Thị Xuân 08CDKD4A Phan Trần Kiều Dung
3 Một số biện pháp kích cầu học tập của học sinh vào Đại học tư thục Nguyễn Thế Phương 08CDKD2A ThS. Dương Thị Thùy Trâm
4 Phân tích bài toán phẳng, bài toán không gian trong tính toán kết cấu công trình và chọn phương pháp tối ưu Lương Tấn Thành 09TLXD2A Võ Thanh Vinh
5 Một số giải pháp xử lý nền đất yếu trong xây dựng đường ở khu vực Quảng Nam-Đà Nẵng Huỳnh Minh Khoa 09CDXC1A Phạm Văn Lim
6 Đánh gía xói sau cống theo phương pháp của hội cầu đường Mỹ Phạm Anh Thường 09TLXC1A ThS. Lương Nguyễn Hoàng Phương
7 Ứng dụng phần mềm Midas trong thiết kế cầu Cao Lê Hoàn 09TLXC1A Lê Phước Linh